فیزیوتراپی قلب

فیزیوتراپی قلب | فیزیوتراپی بعد از عمل قلب باز

فیزیوتراپی قلب فیزیوتراپی قلب توانبخشی قلب می تواند قدم بسیار مهمی در مسیر بهبود از نارسایی های قلبی باشد و نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت زندگی و طول عمر ایفا می کند. همان گونه که می دانید بیماری ها قلبی بسیار خطرناک هستند و بیماران مبتلا به این عارضه ها باید فورا تحت مراقبت …

فیزیوتراپی قلب | فیزیوتراپی بعد از عمل قلب باز ادامه »