ورزش برای مشاغل پشت میز نشین : تقویت عضلات جلوی گردن

ورزش هایی برای کارمندان چگونه باید این حرکات را انجام دهید؟ در حالت نشسته و یا ایستاده کف دست ها در جلوی پیشانی قرار دهید وبا ایجاد مقاومت مانع از حرکت سر به سمت جلو شوید ( سر اصلا نباید به سمت جلو حرکت کند). این ورزش از چه بیماری هایی جلوگیری می کند؟ آرتروز …

ورزش برای مشاغل پشت میز نشین : تقویت عضلات جلوی گردن ادامه »