چطور دستگیره های عشق را ذوب کنیم؟

    یک راه جدید برای تحریک چربی قهوه ای و در نتیجه سوزاندن انرژی  حاصل از مواد غذایی توسط یک تیم بین المللی از محققان توسط استاد الکساندر Pfeifer  به رهبری  وی از بیمارستان دانشگاه بن کشف شده است. دانشمندان کشف کردند که آدنوزین در بدن به چربی قهوه ای فعال و چربی سفید …

چطور دستگیره های عشق را ذوب کنیم؟ ادامه »