آنچه که شما باید راجع سدیم والپروات بدانید؟

آنچه باید راجع سدیم والپروات بدانید   والپروات داروی ضد تشنج است. والپروات با افزایش یک ماده شیمیایی خاص در مغز این اثر را اعمال می کند.این دارو در درمان بعضی انواع سردرد و اختلال شخصیتی و دردهای عصبی نیز کاربرد دارد. والپروئیک اسید برای درمان صرع پتی مال (ابسنس) آسان (ساده) و مرکب تجویز می‌گردد. در …

آنچه که شما باید راجع سدیم والپروات بدانید؟ ادامه »