هدایت و کنترل استمناء در کودکان: چگونه به عنوان والدین عمل کنیم؟

عنوان: هدایت و کنترل استمناء در کودکان: چگونه به عنوان والدین عمل کنیم؟ ### 1. تجاهل رفتار استمناء در ابتدا در صورت مشاهده رفتارهای شبیه به استمناء در کودکتان، ابتدا سعی کنید آن را نادیده بگیرید. این کار باعث می‌شود کودک در معرض دید شما به جای انجام این کار در مکان‌های مخفی و دور …

هدایت و کنترل استمناء در کودکان: چگونه به عنوان والدین عمل کنیم؟ ادامه »