نکاتی مهم برای پدرها و مادرها در مورد رفتار با فرزند خود

همیشه همراه و در دسترس کودک خود باشید: زمان هایی را که کودک بیشتر می تواند با شما صحبت کند، در نظر داشته باشید – به عنوان مثال در زمان خواب، قبل از شام و در اتومبیل. گفتگو را شروع کنید. این کار به کودک نشان می دهد که چقدر برای اتفاقاتی که در زندگی …

نکاتی مهم برای پدرها و مادرها در مورد رفتار با فرزند خود ادامه »