به کودکان ” چگونه ” بگوییم؟

  الگویی که ما با کودکانمان حرف میزنیم، تعیین کننده نوع واکنش آن ها به درخواست های ماست. در نوشتار زیر قصد داریم چند دستورالعمل ساده را که هنگام صحبت با کودک باید رعایت کنیم را با هم مرور کنیم:   قد خود را اندازه کودکتان پایین بیاورید.   چشم در چشم او صحبت کنید. …

به کودکان ” چگونه ” بگوییم؟ ادامه »