شیوه های فرزند پروری | روش های تربیت فرزند | مشاوره تربیتی

روانشناسان مدت هاست که به چگونگی تاثیر والدین بر روی فرزندان خود علاقمند هستند. به هرحال یافتن ارتباط دقیق و تاثیر متقابل این ارتباط به عملکردهای والدین و رفتارهای بعدی کودکان بستگی دارد که کار مشکلی است. برخی کودکان در محیط هایی کاملا متفاوتت رشد می کنند، اما بعدها ممکن است رفتارهایی مشابه نشان دهند. …

شیوه های فرزند پروری | روش های تربیت فرزند | مشاوره تربیتی ادامه »