ماکروگلوبولینمی والدنشتروم

ماکروگلوبولینمی والدنشتروم یکی از انواع بدخیمی های خونی است که در این بیماری درگیری در لنفوسیت‌های پلاسماسیتویید است که مقادیر زیادی‌ IgM ‌ترشح می‌کنند. علائم و نشانه های والدنستروم ماکروگلوبولینمی گاهی اوقات، Waldenstrom macroglobulinemia (WM) در هنگام شروع هیچ نشانه ای ندارد و به طور اتفاقی در آزمایشات معمول کشف می شود. هنگامی که ماکروگلوبولینمی والدنشتروم علایمی …

ماکروگلوبولینمی والدنشتروم ادامه »