تاثیر نوروفیدبک بر اعتیاد

مردم اغلب با الکل، مواد مخدر، مواد غذایی و یا حتی برخی خریدها اقدام به خود درمانی می کنند تا حالت عاطفی خود را تغییر دهند. درمان نوروفیدبک کمک می کند تا مسائل عاطفی حل شده و نیاز به خود درمانی برطرف شود. با نوروفیدبک فرد به ثبات روانی بیشتری می رسد و قدرت بیشتری …

تاثیر نوروفیدبک بر اعتیاد ادامه »