هیپوکندریا

علت گردن درد ناگهانی

هراس از بیماری یا خود بیمار پنداری | از تشخیص تا درمان

هراس از بیماری یا خود بیمار پنداری (هیپوکندریا) چیست؟   هراس از بیماری یا خود بیمار پنداری (هیپوکندریا) یک اختلال روانی است که با داشتن درگیری ذهنی و وسواس‌گونه فرد درباره وضع تندرستی خود معلوم میشود. هراس از بیماری یا خود بیمار پنداری یا هایپوکندریا یک اختلال روانی است که فرد دائم دلواپسی زیاد در …

هراس از بیماری یا خود بیمار پنداری | از تشخیص تا درمان ادامه »