حمله قلبی یا هجوم اضطراب

حمله قلبی یا هجوم اضطراب شناخته ترین علایم اضطراب، علایم روانی و ذهنی آن است؛ ولیکن علایم جسمانی آن نیز استرس زا است!!! یکی از ترسناک ترین علائم اضطراب، درد قفسه سینه است. چراکه با حمله قلبی اشتباه گرفته شده و باعث وحشت فرد می شود. اضطراب و علائم جسمانی غیر معمول علائم سنتی از اضطراب: تندی …

حمله قلبی یا هجوم اضطراب ادامه »