داروی هومیوپاتی

هومیوپاتی یک شیوه درمانی موثر است؟ بررسی علمی اثربخشی هومئوپاتی

آیا هومیوپاتی یک شیوه درمانی شمرده می‌شود؟   سه سال پیش در یکسری بررسی‌ها (تحقیقات) وسیع و معتبر، به این پرسش که چه میزان هومیوپاتی اثربخش و کارآمد است، جواب داده شد. بالاترین مرکز بررسی‌های درمانی استرالیا در گزارشش درج کرد «پس از گسترده‌ترین بررسی‌ها (تحقیقات) در تاریخ پزشکی میتوان گفت هومیوپاتی برای علاج هیچ …

هومیوپاتی یک شیوه درمانی موثر است؟ بررسی علمی اثربخشی هومئوپاتی ادامه »