هورمون اکسی توسین

تاثیر متفاوت هورمون عشق بر زن و مرد

هورمون عشق همیشه مطابق با نام خود عمل نمی کند: اکسی توسین هورمون عشق است که باعث بروز رفتار دوستانه در خانم ها می شود، اما در مردان حس رقابت ایجاد می کند. بررسی ها نشان داده اند که تفاوت های رفتاری ناشی از فرهنگ و محیط است. در هر دو جنسیت اکسی توسین توانایی …

تاثیر متفاوت هورمون عشق بر زن و مرد ادامه »

اکسی توسین، هورمون عشق

وقتی محققان دریافتند که اکسی توسین روی روابط والدین و فرزند – به ویژه ارتباط بین مادر و فرزند- تاثیر می گذارد، عنوان هورمون عشق را به آن دادند. اما اکنون محققان کشف کرده اند که این هورمون بر روی ارتباطات اجتماعی، پویایی روابط درونی و برونی و استرس های اجتماعی  تاثیر می گذارد. علاوه …

اکسی توسین، هورمون عشق ادامه »