همه چیز در مورد آنورگاسمی

نرسيدن به اوج لذت جنسي که در اصطلاح پزشکي از آن به عنوان «آنورگاسمي» یاد می شود، به معناي عدم توانايي در رسيدن به اوج لذت جنسي (ارگاسم) به طور مداوم و پس از تحريک جنسي مناسب است؛ به طوري که باعث ناراحتي جسمي و رواني فرد شود. شدت ارگاسم در ميان زنان بسيار متفاوت …

همه چیز در مورد آنورگاسمی ادامه »