هنر گوش دادن فعال

    گوش دادن یک هنر است و هرکسی قادر به تجربه آن نیست. گوش دادن موثر شما را وارد ارتباط سازنده تر و لذت بخش تر می کند. در این نوشتار سعی میکنیم مهارت هایی را که مربوط به گوش دادن فعال هست را با هم مرور کنیم.   به یاد داشته باشید هرکسی …

هنر گوش دادن فعال ادامه »