اثر موسیقی بر عملکرد شناختی سالمندان

      این که آیا موسیقی ارکستر، راک، کانتری، جاز و یا…. کدام برای سالمندان مناسب است مهم نیست مهم این است که هر کس به  یک نوع موسیقی علاقمند است ، موسیقی می تواند تسکین دهنده و یا انرژی بخش باشد ، شما را شاد یا غمگین کند و میتواند باعث تقویت مثبت …

اثر موسیقی بر عملکرد شناختی سالمندان ادامه »