توانبخشی تعویض مفصل زانو

توانبخشی تعویض مفصل زانو پس از جراحی

توانبخشی تعویض مفصل زانو توانبخشی تعویض مفصل زانو اگر آرتروز وخیم در یک زانو یا هر دوی آن ها دارید ،ممکن است با استفاده از فیزیوتراپی و توانبخشی بتوانید محدوده ی حرکتی زانو و هم چنین قدرت آن را بهبود ببخشید. برخی مواقع درد،محدوده حرکتی کوچک و هم چنین خرابی مفصل زانو به قدری شدید …

توانبخشی تعویض مفصل زانو پس از جراحی ادامه »