چه زمانی باید تست خواب شبانه ( پلی سومنوگرافی) انجام شود؟

در موارد زیر باید تست خواب شبانه انجام شود:   1-شک پزشک به آپنه انسدادی حین خواب (خروپف زیاد خصوصا در افراد چاق با گردن قطور) 2-شک به اختلالات خواب مانند راه رفتن، حرف زدن و یا انجام اعمال خشن در خواب (پاراسومنیا) 3-شک به اختلالات نامشخص خواب مانند تکان دادن پاها در طی خواب …

چه زمانی باید تست خواب شبانه ( پلی سومنوگرافی) انجام شود؟ ادامه »