هالوپریدول

تاردیو دیسکینزی (Tardive Dyskinesia) چیست؟

  تاردیو دیسکینزیا (Tardive Dyskinesia) حرکات غیر طبیعی ( شامل مکیدن,جویدن, چرخاندن زبان در دهان و زدن زبان به گونه ها  و…) در ناحیه دهان و زبان می باشد که معمولا در اثر مصرف دسته داروهای آنتی سایکوتیک  مثل هالوپریدول و بلوکر های دوپامین  مثل متوکلوپرامید ایجاد می شود. داروهای دیگری نیز با احتمال کمتر می توانند تاردیو …

تاردیو دیسکینزی (Tardive Dyskinesia) چیست؟ ادامه »