آیا مصرف 8 لیوان آب در روز کافیست ؟

احتیاجات آب زمانی که 8 فنجان آب کافی نیست . بدن انسان همیشه ذخایر کافی برای مقدار آب جایگزین در 24 را ندارد .و لذا مقدار آب دفع شده در طی 24 ساعت باید سریعا جایگزین شود .در شرایط سلامت بدنی یک فرد مقادیر توصیه شده معقول بستگی به کالری توصیه شده دارد . این …

آیا مصرف 8 لیوان آب در روز کافیست ؟ ادامه »