مردان متقلب ترند یا زنان؟( مریم عبداللهی – بهترین روانشناس و نوروتراپیست در شمال تهران)

مردان متقلب ترند یا زنان؟   کدام گروه از زنان یا مردان متقلب ترند؟ محققان دانشگاه تگزاس در آستین و دانشگاه A&M تگزاس گفتند که : مطالعات قبلی نشان می دهد مردان بیشتر از زنان تقلب میکنند اما توضیح این تفاوت در مقیاس وسیعی کشف نشده است. محققان برای مطالعه خود  که در بولتن شخصیت …

مردان متقلب ترند یا زنان؟( مریم عبداللهی – بهترین روانشناس و نوروتراپیست در شمال تهران) ادامه »