کلیدی برای کنترل توجه شما -مرکز تخصصی نوروفیدبک در تهران

چطور کنترل توجه تان را بدست بگیرید؟   آیا شما مستعد ابتلا به حواس پرتی هستید؟ حواس شما سریع به چیزهای خارج از پنجره پرت میشود؟ چرا چنین اتفاقی می افتد؟   گروهی از دانشمندان بر این باورند که یک گروه از سلول های عصبی در مغز شناخته شده اند که ممکن است مسئول لغزش …

کلیدی برای کنترل توجه شما -مرکز تخصصی نوروفیدبک در تهران ادامه »