توصیه های غذایی در مورد مصرف چربی ها برای افراد چاق مبتلا به آشفتگی های عصبی

باید : میزان چربی مصرفی روزانه تان 30 درصد و یا کمتر از کالری مورد نیازتان باشد . نسبت چربی اشباع نشده به اشباع شده را در رژیم غذایی خود دست کم 2 به 1 قرار دهید .( بدین معنی که دو برابر غذاهای دارای چربی اشباع شده مواد غذایی دارای چربی اشباع شده مواد …

توصیه های غذایی در مورد مصرف چربی ها برای افراد چاق مبتلا به آشفتگی های عصبی ادامه »