آیا می توان به کودکان مبتلا به سندرم اسپرگر عشق را اموزش داد؟

  بسیاری از والدین کودکانی که مبتلا به سندرم تجربه لحظات ویرانگر اسپرگر هستند نمی دانند که چگونه این مسائل را به کودکشان اموزش دهند. عشق مانند یک بخش طبیعی از زندگی ما است. توضیح آموزش عشق دشوار است، زیرا عشق چیزهای بسیاری را شامل میشود با این حال، آموزش عشق به کودک بر عهده …

آیا می توان به کودکان مبتلا به سندرم اسپرگر عشق را اموزش داد؟ ادامه »