آیا مکمل های غذایی جهت ورزش مفید است یا خیر؟

در یک بررسی جدید که در مجله اخلاق پزشکی منتشر شده محققان ادعا می کنند هیچ شواهد قوی وجود ندارد که مکمل های تغذیه ای و نوشیدنی های ورزشی  برای سلامتی خوب است. به این ترتیب، آنها می گویند تولید کنندگان از تولید چنین محصولاتی نباید حمایت کند. محققان می گویند: مکمل های تغذیه ای …

آیا مکمل های غذایی جهت ورزش مفید است یا خیر؟ ادامه »