بهترین گزینه برای کاهش چاقی در دوران کودکی

  یک مطالعه جدید که در مجله آمریکایی پزشکی منتشر شده است ارزیابی تبلیغات ممنوعیت نوشیدنی هایی که با شکر شیرین شده باشند را در مقایسه با استراتژی های دیگر برای کاهش چاقی در نوجوانان، از قبیل افزایش ورزش مورد بررسی قرار داده اند. به گفته محققان نوشیدنی هایی وجود دارد که چاقی را کاهش …

بهترین گزینه برای کاهش چاقی در دوران کودکی ادامه »