توانایی های ارتباطی کودک شما – مهدکودک

تا پایان دوران مهد کودک، فرزند شما باید قادر به انجام کارهای زیر باشد: گوش دادن دنبال کردن دستورات ساده 1 تا 2 بخشی و پی در پی به داستان های مناسب سن خود که با صدای بلند خوانده می شوند، گوش داده و درک کند. یک مکالمه ساده را دنبال کند. صحبت کردن توسط …

توانایی های ارتباطی کودک شما – مهدکودک ادامه »