آیا نوشابه های رژیمی واقعا بی خطر هستند؟

آیا نوشابه رژیمی برای بدن خطری ندارد؟ آیا واقعا به شما در کاهش وزن کمک می کند؟ تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان داده اند که  لازم است مردم از مصرف نوشابه های رژیمی و بدون قند مانند دیگر نوشابه ها، اجتناب کنند. سوزان سویتر، دانشمند و محقق معتقد است مصرف تمام شیرین کننده ها، …

آیا نوشابه های رژیمی واقعا بی خطر هستند؟ ادامه »