دختران در سن بلوغ بخوانند : آشنایی با بلوغ

  اگر شما بین سنین 8 و 14 هستند ، شما احتمالا در سنین شروع بلوغ هستید وتغییراتی چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ روانی و احساسات ممکن است در این سن برای شما اتفاق بیفتد. دوران بلوغ ممکن است که چند سال طول بکشد و به دنبال آن تغییرات شگفت انگیزی را …

دختران در سن بلوغ بخوانند : آشنایی با بلوغ ادامه »