اهمیت تنظیم داروها!

به عنوان یک پزشک برایم همیشه ویزیت بیمارانی که قبلا داروی درست را با روش نادرست مصرف کرده اند کار بسیار دشواری است! این معضل در کشور ما که دسترسی همگانی به انواع داروها وجود دارد و عمه و خاله و مادربزرگ همگی دستی در درمان دارند بسیار مهم تر از هرجای دیگری است.با اطمینان …

اهمیت تنظیم داروها! ادامه »