مکانوفیلیا یا تمایل جنسی نسبت به وسایل نقلیه

مکانوفیلیا چیست مکانوفیلیا (یا مکافیلیا) نوعی انحرلف جنسی است که در طول آن فرد تمایل دارد که با وسایل نقلیه مانند دوچرخه،موتور،هلی کوپتر ،کشتی یا هواپیما ارتباط جنسی برقرار کند مکانوفیلیا در بعضی کشورها به عنوان یک جرم در نظر گرفته می شود و مرتکبان به این جرم به عنوان “مجرمان جنسی” به حساب می …

مکانوفیلیا یا تمایل جنسی نسبت به وسایل نقلیه ادامه »