مچ دست

کشیدگی مچ دست (2)

آزمایشات دکتر: با پزشک خود درباره سابقه پزشکی و هر آسیب قبلی دست و مچ صحبت کنید. او از شما درباره نحوه و زمان آسیب سوال می پرسد وتمام علایم شما را بررسی می کند از جمله بی حسی دست. دکتر شما کل دست و بازوی شما را برای اطمینان از این موضوع که آسیب …

کشیدگی مچ دست (2) ادامه »

کشیدگی مچ دست (1)

کشیدگی شدن یک آسیب دیدگی مرتبط با رباط است. رباط ها رشته های قوی از بافت همبند هستند که استخوان ها را به یکدیگر متصل می کنند. کشیدگی شدن مچ دست آسیبی شایع است. رباط های بسیاری در مچ دست وجود دارند که می توانند در اثر پیچ خوردگی، کشیده و یا پاره شوند. این …

کشیدگی مچ دست (1) ادامه »