8 گام مفید برای بهبود هوش هیجانی

اکثر مردم براین باورند که اگر کسی IQ بالایی داشته باشد واقعاً می تواند در مدرسه عملکرد خوبی داشته باشد و می تواند رهبرخوبی بوده و در کار حرفه نیز موفق عمل کند. اگر چه هوشمند بودن و داشتن IQ بالا می تواند به موفقیت شغلی و مدیریتی فرد کمک کند اما آنها را تضمین …

8 گام مفید برای بهبود هوش هیجانی ادامه »