بیماری موتور نورون یا ای ال اس ALS چیست؟

بیماری موتور نورون در اثر مرگ سلولهای عصبی neuron  حرکتی ایجاد می شود. از آنجا که این سلولها در مغز و نخاع قرار دارند علایم این بیماری گسترده است. این بیماری به صورت اختلال بلع و تکلم شل و نامفهوم و وجود انقباضات ریز غیر ارادی در زبان در ناحیه صورت بروز می کند. در …

بیماری موتور نورون یا ای ال اس ALS چیست؟ ادامه »