موارد عود افسردگی

داروهای ضد افسردگی

ضد افسردگی ها   ضد افسردگی ها در موارد افسردگی تک طبقی حاد تا80% موثر می باشند. روان درمانی شناختی رفتاری و روان درمانی بین فردی دو نوع اصلی از روان درمانی هایی می باشند که برای معالجه افسردگی به صورت تجربی مطالعه شده اند. این روان درمانی ها به نظر می رسند که  مانند …

داروهای ضد افسردگی ادامه »

مواردی که ممکن است باعث ایجاد یا عود افسردگی شود

در اینجا مواردی که ممکن است باعث ایجاد یا بدتر شدن افسردگی شما شود را بیان میکنیم: رابطه عاشقانه شکست خورده: می تواند به ایجاد یا بدتر شدن افسردگی کمک کند. رابطه ناامید کننده با خانواده و دوستان: اگر شما به طور مداوم در حال جنگ با مادر خود هستید و یا در حالت عاطفی …

مواردی که ممکن است باعث ایجاد یا عود افسردگی شود ادامه »