کسب مهارتهای اجتماعی در کودکان

مهارت های اجتماعی چیست؟     حتی کارشناسان نیز تعاریف خاص و متفاوت از مهارت های اجتماعی بیان می کنند. بیشتر افراد معتقدند که مهارت های اجتماعی برای کسانی که به با دیگران در تعامل اند یک فرآیند موفقیت آمیز است .     بسیاری از ما بدون آگاهی ، مهارت های اجتماعی را  فرا …

کسب مهارتهای اجتماعی در کودکان ادامه »