توانایی های ارتباطی کودک شما – کلاس سوم

با اتمام کلاس سوم کودک شما باید دارای توانایی هایی باشد که برخی از آنها به شرح زیر می باشند: مهارت گوش دادن در گروه ها با دقت و توجه گوش دهد. محتوای متناسب با سن خود را درک کند. مهارت کلامی واضح و با صدای مناسب گوش دهد. سوال بپرسد و به سوالات پاسخ …

توانایی های ارتباطی کودک شما – کلاس سوم ادامه »