آیا یادگیری موسیقی ، در هوش کودک موثر است؟  

  ، بسیاری از مطالعات تلاش کرده اند ارتباطی را بین یادگیری یک آلت موسیقی و هوش برقرار کنند. در مطالعات انجام شده دیده شده که افراد 6 ساله ای که طی 9 ماه  پیانو تمرین کرده اند نسبت به کسانی که موسیقی را به صورت تئوری آموخته اند هوش بالاتری داشته اند.   کودکانی …

آیا یادگیری موسیقی ، در هوش کودک موثر است؟   ادامه »