کمک به فرزندان برای پیدا کردن دوست

[metaslider id=12301]   [divider]  جهت مشاوره تربیتی برای کودکان در داشتن مهارتهای اجتماعی می توانید از متخصصان مجرب مرکز تخصصی مغزو اعصاب وروان آلومینا بهره گیرید مریم عبداللهی ، روانشناس و نوروتراپیست