همکاری مناطق مختلف مغز “خواندن/روخوانی” را امکان پذیر می کند

همکاری مناطق مختلف مغز “خواندن/روخوانی” را امکان پذیر می کند در تحقیقی تازه شواهدی ارائه شد مبنی بر اینکه همکاری مناطق مختلف مغز، خواندن را امکان پذیر می کند. در نتیجه افراد دچار خوانش پریشی به آموزش اضافی برای قسمت های خاصی از مغز نیاز دارند. روخوانی، فعالیتی پیچیده است که هیچ منطقه ایی از مغز به …

همکاری مناطق مختلف مغز “خواندن/روخوانی” را امکان پذیر می کند ادامه »