چه مواد غذایی موجب تقویت سیستم ایمنی می شوند؟

    برای حفظ سلامتی، انرژی کافی، سیستم ایمنی قوی و دوری از انواع بیماری ها ضروری است. در مواردی میزان ابتلا به بیماری های عفونی در مناطقی که فقر غذایی وجود دارد، بیشتر گزارش شده است. بنابراین بهتر است بر اثرات مواد غذایی در بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن مروری داشته باشیم.     …

چه مواد غذایی موجب تقویت سیستم ایمنی می شوند؟ ادامه »