رابطه جنسی از مقعد میتواند منجر به بزرگ شدن باسن شود؟

نه! قطعا اینطور نیست!!! هیچگونه شواهد علمی برای تایید این موضوع درباره رابطه جنسی از مقعد وجود ندارد و تنها چیزی که میتوان از لحاظ علمی با قطعیت گفت اینست که روابط متعدد جنسی از راه مقعد میتواند به بی اختیاری دفع گاز و مدفوع بیانجامد. درست است که اسفتکتر های ناحیه مقعد توانایی انقباض …

رابطه جنسی از مقعد میتواند منجر به بزرگ شدن باسن شود؟ ادامه »