علل سندرم متابولیک چیست ؟

  از علت ایجاد سندرم متابولیک، اطلاع دقیق نداریم. این سندرم یک بیماری تنها نیست، بلکه مجموعه‌ای از فاکتورهای خطر است. بنابراین احتمالا علل مختلفی دارد.   برخی فاکتورهای خطر ایجاد سندرم متابولیک عبارتند از :   مقاومت به انسولین : انسولین هورمونی است که به مصرف گلوکز و تبدیل آن به انرژی در بدن …

علل سندرم متابولیک چیست ؟ ادامه »