تشخيص و درمان اختلال درد

تشخيص يك روانپزشك يا يك درمانگر سلامت رواني عموما پس از طرح چندين سوال قادر به تشخيص اختلال درد خواهد بود. نخستين سوال مهم اين است كه آيا بطور كامل، درد تنها مشكل پزشكي شما به حساب مي آيد. در صورتيكه چنين است، تشخيص بطور قطع اختلال درد است. اما در صورتيكه اين اختلال تنها …

تشخيص و درمان اختلال درد ادامه »