مشکلات روحی ناشی از سوء استفاده جنسی

شکل های مختلفی از سوء استفاده وجود دارد که باعث آزار افراد می شود، از جمله سوء استفاده عاطفی، جسمی، جنسی و روانی. اما سوء استفاده جنسی معمولا بدترین و ماندگارترین زخم ها را در پی خواهد داشت که به دلیل نیرو، تهدیدها و یا اجبار برای انجام فعالیت جنسی ناخواسته رخ می دهد. قربانیان …

مشکلات روحی ناشی از سوء استفاده جنسی ادامه »