موسیقی درمانی روشی برای مهارت های مقابله ای در بیماران جوان مبتلا به سرطان

یک مطالعه جدید نشان داده است که یک شکل از موسیقی درمانی ، که شامل نوشتن اشعار ترانه ها و تولید فیلم ها است به بیماران جوان  مبتلا به سرطان به مهارت های مقابله با استرس می تواند کمک کند. بنابراین این مهم است که نوجوانان مضطرب و بزرگسالان جوان بتوانند شیوه های مقابله با …

موسیقی درمانی روشی برای مهارت های مقابله ای در بیماران جوان مبتلا به سرطان ادامه »