موسیقی درمانی روشی برای مهارت های مقابله ای در بیماران جوان مبتلا به سرطان

یک مطالعه جدید نشان داده است که یک شکل از موسیقی درمانی ، که شامل نوشتن اشعار ترانه ها و […]

موسیقی درمانی روشی برای مهارت های مقابله ای در بیماران جوان مبتلا به سرطان بیشتر بخوانید »