گام هایی برای مقابله با تروما

آیا می دانسته اید که اتفاقات بد در زندگی شما باعث می شوند علائم بیماری های روحی و روانی بدتر شوند؟ بسیاری از تحقیقات انجام شده نشان دهنده وجود نوعی ارتباط بین رویدادهای زندگی و علائم بیماری های روحی و روانی بوده اند. اگر فکر می کنید این مسئله درست است، داروهایی وجود دارند که …

گام هایی برای مقابله با تروما ادامه »