چگونه کودک خود را ترغیب کنیم که به مدرسه برود؟

برای بسیاری از کسانی که مدت طولانی به تعطیلات می روند، بازگرداندن مجدد فرزندشان به مدرسه یک کابوس محسوب می شود. چگونه می توان پس از یک سفر طولانی و تعطیلات کودک را به رفتن به مدرسه ترغیب کرد؟ تسکین اضطراب ناشی از رفتن به مدرسه کودک قبل از رفتن به مدرسه به دلیل نا …

چگونه کودک خود را ترغیب کنیم که به مدرسه برود؟ ادامه »