چرا برخی غذاهای سالم باعث افزایش وزن می شوند؟

تحقیقات اخیر نشان داده اند که غذاهای سالم منجر به افزایش وزن و چاقی می شوند، زیرا افراد به مقدار زیادی از این غذاها می خورند. وقتی در حال خوردن فست فود هستید می دانید که این غذا هیچ نفعی برایتان ندارد، اما زمانی که غذاهای سالم را انتخاب می کنید، شاید ندانید که این …

چرا برخی غذاهای سالم باعث افزایش وزن می شوند؟ ادامه »